Składka członkowska MKS Wisłok Strzyżów

Zarząd Klubu Sportowego MKS Wisłok Strzyżów informuje, że skarbnik Pan Wojciech Rokita prowadzi zbiórkę opłat z tytułu składek członkowskich, która wynosi 60 zł/osoba.

Wobec rosnących kosztów funkcjonowania i utrzymania klubu, powyższa składka jest bardzo istotna w celu zachowania stabilności budżetu i płynności finansowej klubu.

Prosimy wszystkich członków o kontakt z Panem Wojciechem na numer telefonu 604 598 796  i dokonywanie wpłat.