Wybrano nowego Prezesa, Wiceprezesa i Zarząd Wisłok Strzyżów!

27 lutego podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klubu został wybrany nowy Prezes, Wiceprezes oraz Zarząd Wisłok Strzyżów! ℹ🗳

Nowym Prezesem Wisłok Strzyżów został wybrany Pan Mariusz Margański. Stanowisko Wiceprezesa ds. piłki nożnej objął Pan Grzegorz Pasternak. Wiceprezesem ds. piłki siatkowej pozostał Pan Paweł Pelewicz.

Ponadto wybrany został 6-osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Mariusz Margański, Grzegorz Pasternak, Paweł Pelewicz, Tomasz Ciombor, Wojciech Barlik i Wiesław Drogoń.

Nowemu Prezesowi, Wiceprezesowi oraz Zarządowi życzymy samych sukcesów! 🤝⚽

Ustępującemu Prezesowi – Józefowi Maźnickiemu, Wiceprezesowi ds. piłki nożnej – Karolowi Strycharzowi oraz Jerzemu Tarnowskiemu (członek Zarządu) – dziękujemy za ogromny wkład włożony w rozwój Wisłok Strzyżów! 👊✅